Svoz SKO o svátcích

Ve svátky 5.7.2018 (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje) a 6.7.2018 (Den upálení mistra Jana Husa), bude svoz směsného komunálního odpadu (z odpadních nádob 110 a 1 100 litrů) a bioodpadu (z hnědých nádob 770 litrů) probíhat jako obvykle.

 

 

Město buduje kontejnerová stání

Za garážemi u Slezské ulice

Nový Jičín i v letošním roce investuje do výstavby a rekonstrukce stanovišť pro nádoby na směsný, separovaný a biologický odpad. Do konce června vzniknou nová kontejnerová stání, případně se opraví ta stávající, v ulici Budovatelů, Mendelově, Jubilejní, Gregorově, Nádražní a Slezské. Město buduje zpevněné plochy pro umístění nádob na odpad od roku 2012. Chce tím zvýšit estetiku prostor, ale zejména zajistit občanům komfortnější přístup ke kontejnerům.

Na území Nového Jičína jsou stovky míst s nádobami, kdo kterých mohou občané vyhazovat směsný, separovaný nebo biologický odpad. „Už sedmým rokem se snažíme nevyhovující plochy nahradit novými nebo ty původní zrekonstruovat. Nově boxy na odpad stojí na zámkové dlažbě, někde jsou kryty zídkou nebo zástěnou. Od roku 2012 jsme vybudovali 81 kontejnerových stání, desítky dalších vznikly v rámci revitalizací sídlišť,“ uvedla Michaela Mrklovská z odboru majetku a investic novojičínské radnice.

Z rozpočtu města jde na obnovu nebo výstavbu kontejnerových stání každým rokem částka kolem 200 tisíc korun. „Od roku 2012 je to v součtu asi 1,5 milionu korun a zdaleka nejsme ještě u konce našeho záměru,“ doplnila Mrklovská.

KOMPOST

Vážení občané,

Technické služby města Nového Jičína získaly dotaci na nákup zařízení kompostárny. V projektu je uvedeno, že hotový kompost bude využíván pro účely zkrášlení města tudíž potřeby TSM a přebytek si po dobu udržitelnosti projektu mohou odebrat občané Nového Jičína zcela zdarma. Určité přebytky  jsou umístěny ve sběrném dvoře, na ulici Propojovací.

Tyto přebytky se navážejí postupně a dle kapacitních možností TSM buď již kompost prošel sítem, nebo je ve formě takové, jak jej vyrábíme. Forma dodání kompostu je závislá jen a pouze na kapacitních možnostech a obě formy jsou zdarma.

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich