Baby a senior taxi

Od dubna 2018 zavádí město Nový Jičín novou službu – baby a senior taxi. Senior taxi je pro občany od 65let věku a držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P. Baby taxi je pro rodiny s dětmi do čtyř let věku.
Už nyní si však můžete na odboru sociálních věcí na Divadelní ulici 1 vyřídit průkazku, která Vás bude opravňovat k využití nové služby.

Více v přiloženém letáčku.

Navýšení svozu bioodpadu a popelnice v nových termínech (aktualizováno)

Navýšení svozu bioodpadu

Vzhledem k rostoucímu zájmu občanů města o ukládání biologicky rozložitelného odpadu do hnědých plastových nádob o objemu 770 litrů změní se harmonogram jejich svozu. Dosud výsyp probíhal v pondělí a čtvrtek, nově dojde k přesunu a navýšení jednoho dne. Svozy budou probíhat v pondělí, středu a pátek.

K prvnímu svozu dojde v pondělí 16. dubna. Pondělní a středeční svoz bude nadále provádět společnost ASOMPO, páteční navýšení zajistí Technické služby města.

 

Popelnice v nových termínech

Kvůli navýšení svozu biologicky rozložitelného odpadu musely Technické služby města změnit  svozový plán směsného komunálního odpadu. S účinností od 5. dubna se páteční svoz odpadních nádob 110 litrů – popelnic –  přesune na čtvrtek. Pravidelný čtvrteční svoz popelnic bude zachován, pouze se navýší o ulice Anenskou, Dlouhou, Dolní brána, Gen. Hlaďo, Gregorovu, Janáčkovy sady, K. Čapka, Kollárovu, Lesní, Máchovu, Nádražní, Nerudovu, Palackého, Revoluční, Rybníčky, Sportovní, U Grasmanky, U Jičínky, Vančurovu, Wolkerovu, Zborovskou, Žilinskou a místní část Straník. Upozorňujeme, že výše uvedený termín se neshoduje s  datem zahájení svozu biologicky rozložitelného odpadu.

 

Pluhy a sypače v ulicích

Z důvodu vytrvalého sněžení, vyjela dnes z Technických služeb města N.Jičína do ulic téměř všechna vozidla. Skoro do půlnoci bude v terénu 10 vozidel, které odhrnují sníh a sypou sůl. Ve 3 hod. ráno nastoupí další pracovní směna, která bude pokračovat v zajištění sjízdnosti komunikací a úklidu chodníků. Tu pak doplní pracovníci veřejné služby s hrably a košťaty.

Zaměstnanci technických služeb mají kvůli sněžení dvanáctihodinové služby.

„Postupujeme podle plánu zimní údržby. Všechny naše vozy, ať už z technických služeb nebo od nasmlouvaných soukromých společností jsou od 13. hodin v terénu. Nasmlouvaná technika zajišťuje úklid komunikací zejména v místních částech, v Kojetíně Straníku, Žilině a Loučce. Technické služby mají na starosti Bludovice a točnu pro autobusy MHD v Kojetíně,“ říká místostarosta Nového Jičína Pavel Rozbroj.

Za letošní rok, k dnešnímu dni, vyčerpaly technické služby už 180 tun soli, přičemž první stroje vyjely likvidovat sníh 29. listopadu 2017. Aktuálně je na skladě cca 60 tun soli. Pokud bude potřeba, vysoutěžená firma, dodá sůl další.

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain