Vydávání průkazů Baby-senior taxi na rok 2019

Od 2.1.2019 si budou moci uživatelé a zájemci o službu Baby-senior taxi požádat o vydání průkazu na rok 2019. U stávajících uživatelů je vydání průkazu podmíněno vrácením průkazu předchozího, jehož platnost končí ke dni 31.12.2018.

Průkaz se bude vydávat na Odboru sociálních věcí, oddělení sociální, v budově na ul. Divadelní 1, v kanceláři č. 119 u Mgr. Petry Štekbauerové.

Svoz komunálních odpadů v období vánočních svátků

Upozorňujeme občany, že svoz směsného komunálního odpadu (popelnic a kontejnerů) bude v období vánočních svátků probíhat dle svozového plánu. Změny jsou však vyhrazeny. V případě, že nádoba nebude ve svozový den vyvezena, je třeba ponechat ji na místě do vyprázdnění. Rovněž svoz separovaného odpadu bude probíhat standardně.

Pouze v případě odvozu žlutých pytlů s PET lahvemi z místních částí, dojde k posunu o jeden týden, tj. svozovým dnem bude pátek 4. 1. 2019.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich