Odvoz vánočních stromků

Volně odložené vánoční stromky u nádob na směsný komunální odpad budou Technickými službami města N.J. odváženy v termínu od 8. do 24. ledna 2019. Svoz bude probíhat vždy v úterý a pátek.  Stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu.

Vydávání průkazů Baby-senior taxi na rok 2019

Od 2.1.2019 si budou moci uživatelé a zájemci o službu Baby-senior taxi požádat o vydání průkazu na rok 2019. U stávajících uživatelů je vydání průkazu podmíněno vrácením průkazu předchozího, jehož platnost končí ke dni 31.12.2018.

Průkaz se bude vydávat na Odboru sociálních věcí, oddělení sociální, v budově na ul. Divadelní 1, v kanceláři č. 119 u Mgr. Petry Štekbauerové.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich