Separační dvůr ul. Propojovací předmětem zájmů zlodějů a vandalů

Dne  17.4.2014 bylo zjištěno opětovné vloupání do prostor separačního dvora na ul. Propojovací v Novém Jičíně. Došlo k poškození oplocení a zjevného vykradení separovaného sběru – drobné elektrospotřebiče, přívodní kabely od chladniček, zařízení chladniček a k poškození zapůjčených mobilních kontejnerů firmy ASEKOL.

P1020667a

Ještě nebylo ukončeno vyšetřování vloupání z minulého víkendu, Policie ČR byla na místě samém v podělí 14.4.2014 a již je zaznamenáno 3.vloupání.

P1020663a

Na základě dnešního dne se zvyšuje intenzita ostrahy ze strany městské policie.

Samosběrný vůz Mercedes U 400 ve službách města

Počátkem měsíce dubna letošního roku TSM Nový Jičín obdržely v rámci Operačního programu Životní prostředí, rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení samosběrného vozu  v rámci projektu Snížení prašnosti ve městě Nový Jičín. Způsobilé výdaje na pořízení vozu činí 6,714.000,- Kč a samotná dotace je poskytována ve výši  4,974.000,- Kč.

Cesta k získání dotace byla krkolomná. Samotné práce pro získání dotace byly započaty v září 2012. Díky kvalitní přípravě prováděné pracovníky TSM a pomoci zpracovatelské firmy, se podařilo připravit materiál, který poskytovatel dotace akceptoval.

Technické služby města Nového Jičína dostávají dobrého pomocníka pro plnění úkolů v oblasti čištění komunikací. Životní prostředí ve městě dozná v rámci prašnosti změn. Výkonný stroj nové generace nejen, že bude provádět intenzivní očistu vozovek, ale i sám, minimalizací vypouštěných emisí, se bude podílet na zlepšení životních podmínek obyvatel města.

mercedes-unimog kopie(ilustrační foto)

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde