Sáčky na exkrementy – servis pro majitele psích miláčků

l_61-2-psi_exkrementy-pruseky

Čas od času narazí občané města na problematiku, která ztrpčuje život na veřejných prostranstvích, jako jsou komunikace, parky ve městě i v místních částech. Na základě požadavků zřizovatele i občanů samotných, zajišťují TSM Nový Jičín nákup a umisťování sáčků na psí exkrementy na předem určená místa ve městě i místních částech. Je téměř zvyklostí, že občané požadují důsledné vybavování těchto lokalit sáčky pro úklid pozůstatků po přítomnosti psů v dané lokalitě. Je skutečností, že mnozí z nás si dělají zásoby a odebírají nejen jeden, dva dle potřeby, ale přímo odebírají celý svazek s vidinou potřeb, které z daleka neodpovídají účelu, pro který byly sáčky pořízeny. Jen za minulý rok 2013 bylo „spotřebováno“ na území města a jeho místních částech cca 375.000 kusů mikrotenových sáčků  a za  období leden – květen 2014 cca 145.000 kusů. Pro srovnání uvádíme, dle evidence místních poplatků, že v uplynulém roce k 31.12.2014 bylo legálně drženo na sledovaném území 1 743 psů evidovaných k místnímu poplatku a  ke konci května 2014 to činí cca 1 790 psů.

Přes zvýšení dohledu nad vybavením daných lokalit sáčky, nelze ze strany TSM monitorovat a usměrňovat chování některých z nás a proto bude téma stálým i do budoucna.

P1020373a

Audit za rok 2013

I když dle platné legislativy není povinností příspěvkové organizace mít hospodaření zkontrolováno prostřednictvím externího auditora, na rozdíl od obchodních společností, u nichž je každoroční provádění účetního auditu povinné, TSM zajistily – v zájmu objektivity a nestrannosti – pro rok 2013 audit  prostřednictvím externího auditora.

Hospodaření organizace za rok 2013 proběhlo bez závad :

 

audit_2013

Separační dvůr ul. Propojovací předmětem zájmů zlodějů a vandalů

Dne  17.4.2014 bylo zjištěno opětovné vloupání do prostor separačního dvora na ul. Propojovací v Novém Jičíně. Došlo k poškození oplocení a zjevného vykradení separovaného sběru – drobné elektrospotřebiče, přívodní kabely od chladniček, zařízení chladniček a k poškození zapůjčených mobilních kontejnerů firmy ASEKOL.

P1020667a

Ještě nebylo ukončeno vyšetřování vloupání z minulého víkendu, Policie ČR byla na místě samém v podělí 14.4.2014 a již je zaznamenáno 3.vloupání.

P1020663a

Na základě dnešního dne se zvyšuje intenzita ostrahy ze strany městské policie.

Samosběrný vůz Mercedes U 400 ve službách města

Počátkem měsíce dubna letošního roku TSM Nový Jičín obdržely v rámci Operačního programu Životní prostředí, rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení samosběrného vozu  v rámci projektu Snížení prašnosti ve městě Nový Jičín. Způsobilé výdaje na pořízení vozu činí 6,714.000,- Kč a samotná dotace je poskytována ve výši  4,974.000,- Kč.

Cesta k získání dotace byla krkolomná. Samotné práce pro získání dotace byly započaty v září 2012. Díky kvalitní přípravě prováděné pracovníky TSM a pomoci zpracovatelské firmy, se podařilo připravit materiál, který poskytovatel dotace akceptoval.

Technické služby města Nového Jičína dostávají dobrého pomocníka pro plnění úkolů v oblasti čištění komunikací. Životní prostředí ve městě dozná v rámci prašnosti změn. Výkonný stroj nové generace nejen, že bude provádět intenzivní očistu vozovek, ale i sám, minimalizací vypouštěných emisí, se bude podílet na zlepšení životních podmínek obyvatel města.

mercedes-unimog kopie(ilustrační foto)

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde