Ještě jednou psí exkrementy

IMG_20140712_151951b

Pořízená fotografie na ulici Slezská dokládá, že jednodušší už to majitel psího plemena ani nemohl mít. Pejsek mu udělal hromádku přímo u sáčků k tomuto účelu pořízených. Stačilo se jen ohnout a po sobě uklidit, to však pejsek sám již nezvládl a svého majitele víc ani navést nemohl.

Pokud se jednalo o volně pobíhajícího pejska, je pochopitelné, že vyskočit a ulevit si přímo do sáčků, už přes svou dovednost nedokázal. Což je škoda, neboť sáčky se na druhý den všechny „ztratily“. Těžko říct pro jaký účel je někdo zabavil, ale pokud pro nějakou tu svačinku, mohl mít již vše přichystáno.

V loňském roce bylo u nás Technickými službami města N.Jičína rozmístěno na 375 000 takovýchto sáčků. Blíže předešlý příspěvek.

Sáčky na exkrementy – servis pro majitele psích miláčků

l_61-2-psi_exkrementy-pruseky

Čas od času narazí občané města na problematiku, která ztrpčuje život na veřejných prostranstvích, jako jsou komunikace, parky ve městě i v místních částech. Na základě požadavků zřizovatele i občanů samotných, zajišťují TSM Nový Jičín nákup a umisťování sáčků na psí exkrementy na předem určená místa ve městě i místních částech. Je téměř zvyklostí, že občané požadují důsledné vybavování těchto lokalit sáčky pro úklid pozůstatků po přítomnosti psů v dané lokalitě. Je skutečností, že mnozí z nás si dělají zásoby a odebírají nejen jeden, dva dle potřeby, ale přímo odebírají celý svazek s vidinou potřeb, které z daleka neodpovídají účelu, pro který byly sáčky pořízeny. Jen za minulý rok 2013 bylo „spotřebováno“ na území města a jeho místních částech cca 375.000 kusů mikrotenových sáčků  a za  období leden – květen 2014 cca 145.000 kusů. Pro srovnání uvádíme, dle evidence místních poplatků, že v uplynulém roce k 31.12.2014 bylo legálně drženo na sledovaném území 1 743 psů evidovaných k místnímu poplatku a  ke konci května 2014 to činí cca 1 790 psů.

Přes zvýšení dohledu nad vybavením daných lokalit sáčky, nelze ze strany TSM monitorovat a usměrňovat chování některých z nás a proto bude téma stálým i do budoucna.

P1020373a

Audit za rok 2013

I když dle platné legislativy není povinností příspěvkové organizace mít hospodaření zkontrolováno prostřednictvím externího auditora, na rozdíl od obchodních společností, u nichž je každoroční provádění účetního auditu povinné, TSM zajistily – v zájmu objektivity a nestrannosti – pro rok 2013 audit  prostřednictvím externího auditora.

Hospodaření organizace za rok 2013 proběhlo bez závad :

 

audit_2013

Separační dvůr ul. Propojovací předmětem zájmů zlodějů a vandalů

Dne  17.4.2014 bylo zjištěno opětovné vloupání do prostor separačního dvora na ul. Propojovací v Novém Jičíně. Došlo k poškození oplocení a zjevného vykradení separovaného sběru – drobné elektrospotřebiče, přívodní kabely od chladniček, zařízení chladniček a k poškození zapůjčených mobilních kontejnerů firmy ASEKOL.

P1020667a

Ještě nebylo ukončeno vyšetřování vloupání z minulého víkendu, Policie ČR byla na místě samém v podělí 14.4.2014 a již je zaznamenáno 3.vloupání.

P1020663a

Na základě dnešního dne se zvyšuje intenzita ostrahy ze strany městské policie.

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde