Vánoční strom – VÝZVA

20131122_074354aTechnické služby města Nového Jičína – středisko veřejné zeleně, si dovoluje oslovit občany našeho města, zda by měl někdo zájem věnovat městu vánoční strom.

Kontakt :

Hanzelka Petr – vedoucí středisek veřejné zeleně a hřbitovy

Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace

Suvorovova 114

741 11 Nový Jičín

tel.: 602765090, e-mail: zelen@tsnj.cz

 

20131122_090439a

20131122_112220a

(fotodokumentace z instalace vánočního stromu věnovaného o Vánocích r. 2013)

Pasport dětských hřišť

Webové stránky Nového Jičína rozšířily svou nabídku o pasport dětských hřišť, které udržují Technické služby města Nového Jičína.

Podle tisk.mluvčí tak veřejnost získá na jednom místě informace o 68 hřištích na území města. Hřiště jsou zakreslena na mapě, aby se občané snadněji orientovali. Z evidence zjistí o jaký typ hřiště jde a může si ho také prohlédnout na fotografii. Tento soupis bude sloužit i úřadu, který zajišťuje provoz a údržbu hřišť.

hriste_k.capka
„Každé hřiště bylo očíslováno. Na mapě ho jde najít buď podle čísla v seznamu a nebo si lze do vyhledavače zadat ulici a náš systém tazateli zobrazí všechna hřiště poblíž této ulice,“ vysvětlil informatik úřadu Jiří Sobotík. U každého hřiště jsou i GPS souřadnice, které usnadní navigaci například lékařské záchranné službě, pokud by vyjížděla k úrazu. Úředníci si budou do evidence značit revize zařízení, poškození herních prvků, termíny oprav a podobně.

pasport_hriste
Pasport dětských hřišť je umístěn na stránkách www. novyjicin.cz, v sekci městský úřad, který je v levém sloupci. Po rozkliknutí se opět v levém sloupci objeví odkaz GIS – grafický informační systém. Po jeho otevření se ve středové části stránky objeví pasport dětských hřišť. „Pro zobrazení těchto mapových projektů je nutné použít internetový prohlížeč Mozilla Firefox nebo Google Chrome. Pasport je vytvořen na softwaru, který je kompletně bezplatný,“ upozornil Sobotík.

(převzato z tisk.zprávy)

Ještě jednou psí exkrementy

IMG_20140712_151951b

Pořízená fotografie na ulici Slezská dokládá, že jednodušší už to majitel psího plemena ani nemohl mít. Pejsek mu udělal hromádku přímo u sáčků k tomuto účelu pořízených. Stačilo se jen ohnout a po sobě uklidit, to však pejsek sám již nezvládl a svého majitele víc ani navést nemohl.

Pokud se jednalo o volně pobíhajícího pejska, je pochopitelné, že vyskočit a ulevit si přímo do sáčků, už přes svou dovednost nedokázal. Což je škoda, neboť sáčky se na druhý den všechny „ztratily“. Těžko říct pro jaký účel je někdo zabavil, ale pokud pro nějakou tu svačinku, mohl mít již vše přichystáno.

V loňském roce bylo u nás Technickými službami města N.Jičína rozmístěno na 375 000 takovýchto sáčků. Blíže předešlý příspěvek.

Sáčky na exkrementy – servis pro majitele psích miláčků

l_61-2-psi_exkrementy-pruseky

Čas od času narazí občané města na problematiku, která ztrpčuje život na veřejných prostranstvích, jako jsou komunikace, parky ve městě i v místních částech. Na základě požadavků zřizovatele i občanů samotných, zajišťují TSM Nový Jičín nákup a umisťování sáčků na psí exkrementy na předem určená místa ve městě i místních částech. Je téměř zvyklostí, že občané požadují důsledné vybavování těchto lokalit sáčky pro úklid pozůstatků po přítomnosti psů v dané lokalitě. Je skutečností, že mnozí z nás si dělají zásoby a odebírají nejen jeden, dva dle potřeby, ale přímo odebírají celý svazek s vidinou potřeb, které z daleka neodpovídají účelu, pro který byly sáčky pořízeny. Jen za minulý rok 2013 bylo „spotřebováno“ na území města a jeho místních částech cca 375.000 kusů mikrotenových sáčků  a za  období leden – květen 2014 cca 145.000 kusů. Pro srovnání uvádíme, dle evidence místních poplatků, že v uplynulém roce k 31.12.2014 bylo legálně drženo na sledovaném území 1 743 psů evidovaných k místnímu poplatku a  ke konci května 2014 to činí cca 1 790 psů.

Přes zvýšení dohledu nad vybavením daných lokalit sáčky, nelze ze strany TSM monitorovat a usměrňovat chování některých z nás a proto bude téma stálým i do budoucna.

P1020373a

Audit za rok 2013

I když dle platné legislativy není povinností příspěvkové organizace mít hospodaření zkontrolováno prostřednictvím externího auditora, na rozdíl od obchodních společností, u nichž je každoroční provádění účetního auditu povinné, TSM zajistily – v zájmu objektivity a nestrannosti – pro rok 2013 audit  prostřednictvím externího auditora.

Hospodaření organizace za rok 2013 proběhlo bez závad :

 

audit_2013

„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich