Hnědé kontejnery na bioodpad

kontHnědé 770 – litrové kontejnery na biologický odpad budou TSM rozvážet na obvyklá místa mezi 13. a 15. dubnem. První vývoz, který neprovádí Technické služby, ale smluvně Skládka Asompo, bude v pondělí 18. dubna a další pak jako vloni vždy ve čtvrtek a v pondělí.

 

 

Ivan Junášek

vedoucí Střediska odpadového hospodářství a ekologie
Technické služby města Nového Jičína,
příspěvková organizace
Suvorovova 909/114
741 01 Nový Jičín
tel: 556 764 835, 724 242 705

Svoz odpadu o Velikonocích 2016

popelniceOba státní svátky 25. března (Velký pátek) a 28. března (Velikonoční pondělí) 2016 bude svoz směsného komunálního odpadu probíhat v obvyklých lokalitách. Z důvodu zkrácené otevírací doby skládky ASOMPO v Životicích u Nového Jičína však musí osádky vozidel vyjíždět o hodinu dříve, tedy již v 5 hodin. Žádáme proto občany, kterých se týká páteční a pondělní svoz, aby si nachystali nádoby k vývozu včas.

V pátek 25. března 2016, jako obvykle poslední pátek v měsíci, se rovněž uskuteční sběr žlutých pytlů s plasty.

Ivan Junášek – vedoucí střediska TSM

Výpadky osvětlení

vo2bV době od 2.2.2016 do 5.2.2016 bude dočasně mimo provoz trafostanice na ulici Karla Čapka, což může způsobit výpadky některých lamp veřejného osvětlení v ulicích K. Čapka, Mendelova, Protifašistických bojovníků, Josefa Hory a v části ulic Vančurova, Gregorova, Anenská a Dlouhá. Veřejné osvětlení napájené z této trafostanice bude podle pracovníků ČEZ Distribuce v uvedené době přepojeno na náhradní okruh. Přesto mohou po dobu výluky v uvedené lokalitě nastat situace, kdy mohou být mimo provoz jednotlivá svítidla. Nemělo by se však jednat o více než jedno svítidlo v souvislé řadě. Občané mají i nadále možnost nahlásit jakoukoli poruchu na veřejném osvětlení telefonicky (556 764 838), e-mailem (vo@tsnj.cz) nebo pomocí odkazu ohlašovny poruch přímo na webových stránkách Technických služeb Nového Jičína.

Svoz vánočních stromků

stromekTechnické služby města Nového Jičína budou již tradičně od sběrných nádob odvážet vánoční stromky. Odstrojené je lze umístit vedle sběrných nádob na směsný komunální odpad, a to v termínu od 7. 1. 2016.
„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich