Výpadky osvětlení

vo2bV době od 2.2.2016 do 5.2.2016 bude dočasně mimo provoz trafostanice na ulici Karla Čapka, což může způsobit výpadky některých lamp veřejného osvětlení v ulicích K. Čapka, Mendelova, Protifašistických bojovníků, Josefa Hory a v části ulic Vančurova, Gregorova, Anenská a Dlouhá. Veřejné osvětlení napájené z této trafostanice bude podle pracovníků ČEZ Distribuce v uvedené době přepojeno na náhradní okruh. Přesto mohou po dobu výluky v uvedené lokalitě nastat situace, kdy mohou být mimo provoz jednotlivá svítidla. Nemělo by se však jednat o více než jedno svítidlo v souvislé řadě. Občané mají i nadále možnost nahlásit jakoukoli poruchu na veřejném osvětlení telefonicky (556 764 838), e-mailem (vo@tsnj.cz) nebo pomocí odkazu ohlašovny poruch přímo na webových stránkách Technických služeb Nového Jičína.

Svoz vánočních stromků

stromekTechnické služby města Nového Jičína budou již tradičně od sběrných nádob odvážet vánoční stromky. Odstrojené je lze umístit vedle sběrných nádob na směsný komunální odpad, a to v termínu od 7. 1. 2016.

Investice Střediska místních komunikací na rok 2015

Rovněž v tomto roce (2015) Středisko místních komunikací plánovaně nakoupilo sypací zařízení na vozidlo Multicara z důvodu již značného poškození předchozího posypového zařízení, které bylo ve funkčním stavu od roku 2001.

Druhou investicí Střediska místních komunikací byl nákup nosiče kontejnerů – vozidlo Man NK.

Postupně nám dosluhují stará vozidla Avia z roku 1998 a proto bylo nutné i v tomto směru povést výměnu vozidel.

20150909_083457a

Nové sypací zařízení je technologicky již na mnohem větší úrovni. Systém dávkování posypového materiálu bude mít určitě šetrnější dopad na životní prostředí a účinnější výkonnost zimní údržby chodníků.

20150914_142251a

Vozidlo již má úplně jinou technologii provedení vozidla, a v nejdůležitější části je pro městský provoz díky Euro 6 mnohem ekologičtější k životnímu prostředí.

Nový kukavůz s pohonem všech kol

V červenci 2015 vyjel z Technických služeb do ulic města Nového Jičína a městských částí nový popelářský vůz. Za nejnižší nabídnutou částku 4.434 tisíc korun jej ze tří uchazečů splňujících podmínky výběrového řízení dodala firma Zoeller. Na vozidlo poskytlo Město Nový Jičín jako zřizovatel příspěvek ve výši 95 procent, zbylých 5 procent bylo hrazeno z investičního fondu naší příspěvkové organizace.

Fotografie-0062a

Speciální nákladní automobil na odvoz nejen komunálního odpadu, ale také plastů, papíru, skla, po drobné úpravě i biologického odpadu, má jako jediné vozidlo tohoto typu v autoparku Technických služeb pohon všech kol. Léta přetrvávající problém s obtížnou sjízdností (v zimním období nebo po dlouhých deštích) úzkých a svažitých komunikací především v městských částech Žilina, Straník, Kojetín a Bludovice se tak podařilo výrazně eliminovat.

Fotografie-0065a

Vůz je rovněž vybaven nejmodernější technikou: couvací kamerou, pulzními majáky, bezpečnostními prvky při zařazení zpátečky, apod. Je osazen GPS modulem, který umožňuje nejen sledování trasy vozu v konkrétním čase i jeden a půl roku zpětně, ale také monitoringem hladiny pohonných hmot a ujetých motohodin.

Díky této nové investici města může být vyřazen z provozu více než 11 let starý Renault, do jehož oprav už nebylo rentabilní investovat.

Fotografie-0067a

Novou čtyřkolku měli občané Nového Jičína možnost vidět již při vývozu odpadu ze Slavností města o víkendu 5. a 6. září. Nadále se s ní budou setkávat také v městské památkové rezervaci, kde má pro svou nízkou hmotnost povolen vjezd a malým rozměrům snadnější manévrování.

Fotografie-0063a

Ivan Junášek – vedoucí střediska

 

Nové vozidlo Citroën Jumper střediska veřejné zeleně

V omlazování vozového parku Technických služeb města Nového Jičína se dočkalo i Středisko veřejné zeleně, které má k dispozici nové vozidlo Citroën Jumper. Vozidlo bylo pořízeno za již vyřazený Daewoo Lublin z roku 2000 a bylo zakoupeno po řádném výběrovém řízení.

Příslušenstvím nového vozidla je i tažné zařízení, které je nesmírnou pomocí při převozech sekaček a jiných zařízení potřebných v provozu zeleně.

jumper1

Po provedení řádné registrace, označení vozidla znakem TSM  a proškolení řidičů vozidlo vyrazilo do ulic města Nového Jičína.

jumper2

jumper3

jumper4

Hanzelka Petr – vedoucí střediska VZ, H

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich