DEN ZEMĚ

Technické služby se v pátek 22.4.2016 účastnily na Masarykově náměstí DNE ZEMĚ.

Pro děti byly připraveny soutěže s ekologickou tématikou,  sportovní aktivity a nezapomnělo se ani na odměny pro vítěze.

Účastníci této akce měli možnost si vyzkoušet přímo na náměstí ovládání výsypu odpadu z kontejneru do popelářského vozu.

DSC_0215a DSC_0218a DSC_0252a

Ing. Šárka Kozáková, ekolog
Technické služby města Nového Jičína,
příspěvková organizace

Hnědé kontejnery na bioodpad

kontHnědé 770 – litrové kontejnery na biologický odpad budou TSM rozvážet na obvyklá místa mezi 13. a 15. dubnem. První vývoz, který neprovádí Technické služby, ale smluvně Skládka Asompo, bude v pondělí 18. dubna a další pak jako vloni vždy ve čtvrtek a v pondělí.

 

 

Ivan Junášek

vedoucí Střediska odpadového hospodářství a ekologie
Technické služby města Nového Jičína,
příspěvková organizace
Suvorovova 909/114
741 01 Nový Jičín
tel: 556 764 835, 724 242 705

Svoz odpadu o Velikonocích 2016

popelniceOba státní svátky 25. března (Velký pátek) a 28. března (Velikonoční pondělí) 2016 bude svoz směsného komunálního odpadu probíhat v obvyklých lokalitách. Z důvodu zkrácené otevírací doby skládky ASOMPO v Životicích u Nového Jičína však musí osádky vozidel vyjíždět o hodinu dříve, tedy již v 5 hodin. Žádáme proto občany, kterých se týká páteční a pondělní svoz, aby si nachystali nádoby k vývozu včas.

V pátek 25. března 2016, jako obvykle poslední pátek v měsíci, se rovněž uskuteční sběr žlutých pytlů s plasty.

Ivan Junášek – vedoucí střediska TSM

Výpadky osvětlení

vo2bV době od 2.2.2016 do 5.2.2016 bude dočasně mimo provoz trafostanice na ulici Karla Čapka, což může způsobit výpadky některých lamp veřejného osvětlení v ulicích K. Čapka, Mendelova, Protifašistických bojovníků, Josefa Hory a v části ulic Vančurova, Gregorova, Anenská a Dlouhá. Veřejné osvětlení napájené z této trafostanice bude podle pracovníků ČEZ Distribuce v uvedené době přepojeno na náhradní okruh. Přesto mohou po dobu výluky v uvedené lokalitě nastat situace, kdy mohou být mimo provoz jednotlivá svítidla. Nemělo by se však jednat o více než jedno svítidlo v souvislé řadě. Občané mají i nadále možnost nahlásit jakoukoli poruchu na veřejném osvětlení telefonicky (556 764 838), e-mailem (vo@tsnj.cz) nebo pomocí odkazu ohlašovny poruch přímo na webových stránkách Technických služeb Nového Jičína.

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain