Svoz odpadů – BRO a SKO v období svátků

Svoz biologicky rozložitelného odpadu bude zahájen v pondělí 10. dubna. Před tímto termínem budou na stávající a lokality umístěny kontejnery. V období od 17. do 21. 4. nebude svoz společností ASOMPO, a.s. prováděn.

Svoz směsného komunálního odpadu bude v období velikonočních svátků probíhat s drobnými změnami. Důvodem je omezení provozní doby skládky. V případě, že nádoba nebude ve svozový den 17. dubna vyvezena, je třeba ponechat ji na místě do vyprázdnění.

Nová vysokozdvižná plošina

Na středisku veřejného osvětlení došlo k obnově techniky.

Nová vysokozdvižná plošina MPT 140 na podvozku NISSAN NAVARA 4 x 4 nyní nahradí přes dvacet let starou vysloužilou AVII MP13. Nové vozidlo odpovídá všem bezpečnostním a elektrotechnickým předpisům pro práci na elektrických zařízeních pod napětím do 1000 V. Výškový dosah je 14 m a boční dosah až 7 m. Svými rozměry a konstrukcí spadá do kategorie speciálních vozidel do 3,5 t. Umožní tak opravy a servisní činnost v úzkých uličkách historického centra města a městských parcích. Velkou výhodou je i podvozek terénního automobilu s pohonem všech kol, s jehož pomocí se i v zimních měsících naši pracovníci údržby dostanou do některých obtížně přístupných lokalit městských částí Žiliny, Kojetína a Bludovic.

Během dvou let tak za výrazného přispění zřizovatele došlo k obměně obou vozidel pro výškové práce (vysokozdvižné plošiny). Nová plošina tak vhodně doplní druhé vozidlo na středisku veřejného osvětlení s výškovým dosahem 21m na podvozku IVECO, které bylo pořízeno v roce 2014.

Zpracoval Milan Papák, vedoucí střediska veřejného osvětlení.

MHD již nemá provozovat město

Dle TV Polar, už Městskou hromadnou dopravu (MHD), nebudou v Novém Jičíně provozovat Technické služby města N.Jičína. Radnice v těchto dnech vybírá nového externího dodavatele. Do užšího výběru se dostali dva dopravci působící na severu Moravy. Oba slibují zachování stávajících linek i výše jízdného.

Městskou hromadnou dopravu provozuje Nový Jičín od roku 2006 prostřednictvím technických služeb. Prvotní investici pokryl projekt EU. V současné době už mají autobusy svou životnost za sebou.

“Autobusy naše mají 11 let. v průměru mají najezděno tak 45 až 50 tisíc kilometrů ročně, což celkově asi půl milionu kilometrů. Jezdí po městě, což je nevýhoda, protože to jezdíte od zastávky k zastávce, takže spojka, brzdy, to jsou takové nákladné opravy,” popsal stav Miroslav Kubásek, řidič autobusu MHD Nový Jičín.

Radnice řeší budoucnost městské dopravy téměř dva roky. Po neúspěšných pokusech o získání evropských dotací na nákup nových autobusů, se rozhodla pro variantu externího dopravce.

“Do užšího finále se dostala Arriva Morava a ČSAD Frýdek.Místek. Obě společnosti nabízejí stejné podmínky, za jakých to bylo teď, takže bezplatně pro seniory nad 70 let, děti do 6 let, bezbariérové samozřejmě,” uvedl Pavel Rozbroj (ČSSD), místostarosta Nového Jičína.

Zachovány zůstanou také dosavadní jízdní řády, naopak by se mohly posílit a rozšířit linky do okrajových městských částí. Dopravci, kteří jsou ve hře, také slíbili, že nabídnou práci 5ti kmenovým řidičům, kteří pro město jezdí nyní. A stejná zůstane i cena jízdného – 12 korun. Město počítá s doplatkem ztrát dopravci ve výši něco přes 4 miliony ročně.

“Obě ty firmy nabízejí i elektrobusy, minimálně jeden, popřípadě dva, dokonce jedna ta firma nabízí, že i všechny tři, že mají přislíbenou nějakou dotaci,” dodal novojičínský místostarosta.

Nový dopravce by měl MHD zajišťovat od 15. prosince, kdy se mění i linkové jízdní řády.

Anketa – přidělení nádob na tříděný a biologicky rozložitelný odpad

Město v rámci snižování množství směsných komunálních odpadů ukládaných na skládky a související podpoře separace odpadů, zvažuje možnost pořízení individuálních shromažďovacích prostředků. Nádoby na separovaný odpad (plast, papír) a biologicky rozložitelný odpad o obsahu cca 100l by byly v případě zájmu a realizace celého projektu, umístěny přímo na pozemcích žadatelů.  Popelnice by nebylo možno umisťovat na chodníky a místní komunikace (neplatilo by pro svozový den).  Občané, kteří by uvedené uvítali, se mohou zúčastnit ankety. Ta bude probíhat na webových stránkách města Nového Jičína. Další možností je použít anketní lístek (z březnového NJ zpravodaje), který po vystřihnutí a následném vyplnění, lze vhodit do boxu v Návštěvnickém centru na Masarykově nám. 45. Anketa bude probíhat v termínu od 1. 3. do 31. 3. 2017.

Více zde.

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain