Technika na prodej

Technické služby města N.Jičína opět nabízejí k odprodeji některou nepotřebnou techniku. Jedná se o několik strojů, které najdete na tomto odkazu. Rovněž v levém sloupci této webové stránky je odkaz „Technika na prodej“, který Vám vždy zobrazí veškerou techniku, která je aktuálně v prodeji.

  

Den Země

Město Nový Jičín ve spolupráci se SVČ Fokus vás zvou v pátek 21. dubna 2017 na Masarykovo náměstí, kde budeme společně slavit mezinárodní Den Země. Program bude probíhat od 9:00 do 16:00 hodin. Nejen děti se mohou těšit na ukázku Technických služeb, informace o třídění odpadů, dojící trenažer, výrobu stop ze sádry, výstavu veverkovníků, pískování, jízdu zručnosti na koloběžkách, soutěže a další doprovodný program. 

Svoz odpadů – BRO a SKO v období svátků

Svoz biologicky rozložitelného odpadu bude zahájen v pondělí 10. dubna. Před tímto termínem budou na stávající a lokality umístěny kontejnery. V období od 17. do 21. 4. nebude svoz společností ASOMPO, a.s. prováděn.

Svoz směsného komunálního odpadu bude v období velikonočních svátků probíhat s drobnými změnami. Důvodem je omezení provozní doby skládky. V případě, že nádoba nebude ve svozový den 17. dubna vyvezena, je třeba ponechat ji na místě do vyprázdnění.

Nová vysokozdvižná plošina

Na středisku veřejného osvětlení došlo k obnově techniky.

Nová vysokozdvižná plošina MPT 140 na podvozku NISSAN NAVARA 4 x 4 nyní nahradí přes dvacet let starou vysloužilou AVII MP13. Nové vozidlo odpovídá všem bezpečnostním a elektrotechnickým předpisům pro práci na elektrických zařízeních pod napětím do 1000 V. Výškový dosah je 14 m a boční dosah až 7 m. Svými rozměry a konstrukcí spadá do kategorie speciálních vozidel do 3,5 t. Umožní tak opravy a servisní činnost v úzkých uličkách historického centra města a městských parcích. Velkou výhodou je i podvozek terénního automobilu s pohonem všech kol, s jehož pomocí se i v zimních měsících naši pracovníci údržby dostanou do některých obtížně přístupných lokalit městských částí Žiliny, Kojetína a Bludovic.

Během dvou let tak za výrazného přispění zřizovatele došlo k obměně obou vozidel pro výškové práce (vysokozdvižné plošiny). Nová plošina tak vhodně doplní druhé vozidlo na středisku veřejného osvětlení s výškovým dosahem 21m na podvozku IVECO, které bylo pořízeno v roce 2014.

Zpracoval Milan Papák, vedoucí střediska veřejného osvětlení.

„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich