Anketa – přidělení nádob na tříděný a biologicky rozložitelný odpad

Město v rámci snižování množství směsných komunálních odpadů ukládaných na skládky a související podpoře separace odpadů, zvažuje možnost pořízení individuálních shromažďovacích prostředků. Nádoby na separovaný odpad (plast, papír) a biologicky rozložitelný odpad o obsahu cca 100l by byly v případě zájmu a realizace celého projektu, umístěny přímo na pozemcích žadatelů.  Popelnice by nebylo možno umisťovat na chodníky a místní komunikace (neplatilo by pro svozový den).  Občané, kteří by uvedené uvítali, se mohou zúčastnit ankety. Ta bude probíhat na webových stránkách města Nového Jičína. Další možností je použít anketní lístek (z březnového NJ zpravodaje), který po vystřihnutí a následném vyplnění, lze vhodit do boxu v Návštěvnickém centru na Masarykově nám. 45. Anketa bude probíhat v termínu od 1. 3. do 31. 3. 2017.

Více zde.

Odvoz vánočních stromků

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou Technickými službami odváženy v termínu od 3.1.2017. Stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu.

Město vyhlašuje soutěž ke třídění odpadu

V Novém Jičíně už pátým rokem zůstává stejná výše poplatku za komunální odpad. Město se také snaží maximálně občany podporovat, aby ještě ve větší míře odpad třídili. Radnice teď na zlepšení separace vyhlásila i soutěž.

 

Celý příspěvek TV Polar možno shlédnout kliknutím na obrázek

„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich