Generální oprava plošinové Multikáry M25 dokončena

V nedávné době jsme na našich webových stránkách uváděli informaci o generální opravě vozidla MULTICAR M25 4×2 (MP10), která proběhla v letních měsících.

Na tuto zdařilou opravu navazovala generální oprava nástavby (vysokozdvižná plošina), která byla převezena do specializované firmy provádějící generální opravy plošin. Myslíme si, že i tato generální oprava dopadla velmi dobře a tato plošina (na podvozku MK) bude moci sloužit středisku veřejné zeleně ještě další léta. Ostatně na přiložených snímcích to můžete sami posoudit.

Zapsal: Mgr.Pavel Rozbroj-vedoucí MHD a dílny oprav

Ukončení svozu hnědých kontejnerů na BRO

V termínu od 20. 11. do 27. 11. dojde k postupnému stahování kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad z jednotlivých stanovišť. Po odstranění kontejnerů nebude již možno odpady na místa ukládat. I nadále lze bezplatně odevzdávat BRO ve sběrných dvorech na ulici Palackého a Propojovací. Předpokládaný termín opětovného zahájení svozů – duben 2018.

Postupné obnovování vozového parku TSM Nový Jičín

V tomto týdnu byly dodány tři nové, elektronickou aukcí vysoutěžené automobily, za celkovou cenu přes pět mil.Kč.

Na středisko 210 – Odpady:
Jedná se o nosič kontejnerů značky AEBI do 3,5 tuny.

Toto vozidlo bude připraveno na podzimní vývoz bioodpadů ze zahrádek a později pro zimní údržbu, protože je možno na něj přidat radlici a nádobu na rozstřik soli. Vozidlo díky své váze a rozměrům může vjíždět i na chodníková tělesa aniž dojde jejich poškození.

Nahradilo podobné vozidlo Multicar M 26 rok výroby 2000, které bylo velice poruchové a nespolehlivé. Minulou zimu, ve chvíli, kdy bylo nutno rychle řešit odklízení sněhu, se porouchala  spojka a vozidlo na úklid sněhu nevyjelo několik dní.

Vyčíslená cena servisní firmy na menší opravu této Multikáry zněla cca 100 000,-Kč.

 

Další vozidlo bylo dodáno na středisko 208 – Zeleň:
Vysoutěženým automobilem je Citroen JUMPER 2,0 HDi-sklápěč do 3,5 tuny.


Vozidlo naloží až 2 tuny nákladu a bude využíváno na odvoz pokácených stromů, větví, dřevní hmoty, převoz různého druhu materiálu, návoz letniček apod. Výhodou je, mimo jiné i to, že je sedmimístné, takže přepraví najednou více osob na jednotlivá pracoviště.

Nahradí stávající pětimístné vozidlo MULTICAR M 26 rok výroby 2000. Jen za poslední půlrok stálo TS na opravách cca 60 tisíc korun.

 

Posledním vysoutěženým vozidlem je Mitsubishi Canter-hákový nosič kontejnerů pro středisko 203 – Komunikace:

Bude využíváno hlavně pro operativní osazování nových dopravních značek a nástřik vodorovného dopravního značení. Vozidlo naloží až 5 tun nákladu, má lehký podvozek a patří mezi vozidla kategorie N2 do 7,5 t. Nahradí 19 let starou Avii z roku 1998.

Všechna tři vyměněná vozidla by vzhledem k posledním výsledkům technických kontrol s vysokou pravděpodobností následující technickou prohlídkou neprošla.

Technické služby ve spolupráci s městem Nový Jičín hledají tímto způsobem možnosti snížení nákladů na opravy vozidel, snížení emisí výfukových plynů (všechna vozidla splňují normu Euro VI) a zároveň omlazení vozového parku této příspěvkové organizace města.

Zapsal Mgr.Pavel Rozbroj-vedoucí MHD a dílny oprav

Video TV Polar

 

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain