Veřejně prospěšné práce a veřejná služba

logo-TSM-Nový-Jičín-VPP

zajišťují pro město Nový Jičín tyto činnosti:

  • úklid sněhu, sekání ledu, solení proti námrazám na chodnících
  • úklid veřejného prostranství od odpadků, čištění kanálů a příkopů, čištění dlažeb na náměstí a v podloubí, čištění odpadkových košů
  • třídění odpadů
  • pomocné údržbářské práce
  • výkopové práce, broušení a čištění zábradlí a plotů za účelem obnovy nátěrů a nátěry
  • pomocné zednické práce
  • hrabání listí ve veřejné zeleni
  • pomocné práce v příspěvkových organizacích zřízených městem

Veřejně prospěšné práce

Úřad práce ČR uzavřel s příspěvkovou organizací Technické služby města Nového Jičína dvě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu a to vytvoření pracovních míst pro nezaměstnané občany a to na dobu 12 a 6 měsíců. Tyto osoby jsou s TSM Nový Jičín v zaměstnaneckém poměru. Mzdové náklady, tj, včetně pojištění jsou hrazeny z prostředků Úřadu práce ČR a zbývající náklady (ochranné pomůcky, stravování atp., revize) jsou hrazeny z příspěvku města a nákladů samotné příspěvkové organizace. Tito pracovníci zajišťují výrazný úbytek kapacity, který vznikl po radikálním poklesu účastníků veřejné služby.

Personalista Veřejné služby: Ing. Lubomír Sváček, 556 768 326, 734 422 104, verejnasluzba@tsnj.cz

Úklid parku pod gymnáziem    Úklid na Lesní ulici    Uklid listí - Revoluční ul.

Úklid listí schodiště na ul.Kollárova    Úklid chodníku od sněhu Nádražní ul.    Úklid chodníku od sněhu Komenského ul.

Čištění kanálu - Dvořákova ul.    Pletí na hřbitově    Čištění schodiště u Kalače