BABY A SENIOR TAXI

Velkou oblibu získalo u starších občanů zavedení BABY a SENIOR TAXI, které od dubna roku 2018 zajišťovaly Technické služby města N.Jičína.

Od října 2019 již tuto službu TSM nezajišťují.