Nebezpečný odpad, stavební odpad a další druhy odpadu „Nerudovská otázka – kam s ním ?“

neb_odpad_aNebezpečný odpad jako jsou barvy, laky, oleje, tkaniny s obsahem těchto látek, obaly (plechovky) se zbytky barev a laků, baterie, autobaterie, zářivky, elektrospotřebiče (ledničky, mikrovlnné trouby, žehličky, monitory, počítače, televizory a další drobné elektro), mohou občané Nového Jičína a integrovaných obcí bezplatně odevzdat na separačním dvoře na ulici Palackého.

Odvoz nebezpečného odpadu ze skupiny stavebního odpadu, jako Ipa, sádrokarton, eternit, heraklit, atd., Vám mohou Technické služby (TS) zajistit. Jedná se o odvoz na vzdálenou skládku „Skladeko“ ve Staříči. Skládkovné za 1 tunu činí 1300 korun bez DPH + dopravné.

Bezplatně mohou stavební odpad, bez výše uvedených komodit (ipa, sádrokarton, eternit, heraklit), odevzdat občané s trvalým bydlištěm v Novém Jičíně v separačním dvoře na Palackého ulici od pondělí do pátku v době 8.00 – 11.00 hodin a 11.30 – 17.00 hodin, v sobotu 8.00 – 11.00 hodin, váha stavebního odpadu pro bezplatný odběr je limitována 50 kilogramy.

Stavební odpad lze rovněž po sepsání objednávky v TS odvézt každý všední den od 6 do 13 hodin na skládku Asompo v Životicích u N. J., ceny se řídí platnými ceníky (skládkovné, dopravné, manipulace, pronájem nádoby).

Občanům, podnikatelům a firmám nabízíme přistavování a odvoz velkoobjemových kontejnerů (1m3, 5m3, 7m3) vozidly LIAZ, MAN, AVIA a MULTICAR určených k likvidaci různých druhů odpadů např. suť, zemina, směsný stavební odpad, objemný odpad, dřevo atd. Ceny jednotlivých služeb jsou stanoveny dle platných ceníků.