Akce 200,- a 100,- Kč

akce3Velkoobjemový odpad – akce 200,- a 100,-

 

Přijďte k nám (nejlépe 3-4 pracovní dny předem) a my Vám pomůžeme.

Sepíšeme objednávku, tzn. domluvíme se na termínu a místu přistavení (vyvezení), velikosti kontejneru (7 m3 nebo 1 m3). Napíšeme si na Vás kontakt. Podmínkou je, že musíte být občanem města Nového Jičína nebo jeho místní části a odpad musí taktéž pocházet z území města. Za tuto službu zaplatíte pouze 200,- Kč (7 m3 kontejner na AVII) nebo 100,- Kč ( 1 m3 kontejner na Multicar) za jeden vývoz.

Do kontejneru na tuto akci můžete ukládat starý vyřazený nábytek, koberce, linolea, dřevěné, kovové a plastové výrobky větších rozměrů z domácností apod.

V žádném případě zde nepatří stavební odpady (suť, cihly, beton, IPA, azbestové výrobky, sádrokarton, okna apod.), nebezpečné odpady (plechovky od barev, olejů apod.), elektrozařízení (ledničky, pračky, televizory a další vyřazené elektrospotřebiče), biologicky rozložitelný odpad (např. nevyužitelné ovoce, zelenina, větve apod.), obalový materiál (např. kartónové krabice), pneumatiky.

Vezměte si s sebou, prosím, občanský průkaz.

Pro bližší informace volejte – 724 242 705.