Separační dvůr na Palackého ulici

sep_dvura

Provozní doba separačního dvora na Palackého ulici (tel: 731 532 936):
Po – Pá 8:00 – 17:00 hod.
Polední přestávka 11:00 – 11:30 hod.

Druhy odpadů, které mohou občané města Nového Jičína bezplatně odevzdat na separačním dvoře, na Palackého ul.:

Název katalog. číslo
1. Směsný stavební odpad 17 09 04
2. Oděvy 20 01 10
3. Papír a kartony 20 01 01
4. Sklo 20 01 02
5. Kov 20 01 40
6. Plasty 20 01 39
7. Biologicky rozložitelný odpad 20 02 01
8. Objemný odpad 20 03 07
9. Pneumatiky 16 01 03
10. Barvy, ředidla a oleje 20 01 27
11. Elektrozařízení a baterie, tonery do tiskáren (cartridge – jen originální)
12. Jedlé tuky a oleje

Podmínky pro ukládání odpadů na Separačním dvoře, Palackého ul.:

 1. Stavební odpad nesmí obsahovat nebezpečné složky a pojiva (azbest, eternit, IPA, sádrokarton, heraklit apod.). Jednotlivá váha nesmí přesáhnout 50 kg.
 2. Oděvy nesmějí být znečištěny nebezpečnými látkami (barvy, oleje, mazadla aj.).
 3. Kartony musí být rozložené na kusy a neznečištěné (barvy, oleje, stavební materiály).
 4. Skleněné láhve nesmějí obsahovat zbytky (kompoty, šťávy, barvy, ropné produkty aj.). Z oken je přijímáno tabulové sklo, rozbité rámy jako objemný odpad (viz č. 8).
 5. Kusové kovové předměty nesmějí přesáhnout rozměr 2,5 metru.
 6. Mezi odebírané plasty nepatří průmyslový odpad (součásti automobilů, motocyklů, zahradní bazény, lodě, surfy apod.).
 7. Biologickým odpadem se rozumí tráva, listí, drobné větve, květiny, ovoce a zelenina pocházející z městských pozemků do jednotlivé váhy 50 kg. Ukládány zde nesmějí být zkažené potraviny.
 8. Objemným odpadem je myšlen starý nábytek rozbitý na kusy, koberce, linolea, dřevěné, kovové a plastové výrobky větších rozměrů pocházející z domácností.
 9. Odebírané pneumatiky bez kovových disků musí pocházet z motocyklů a osobních automobilů. Cyklistické pláště je možné umístit mezi směsný komunální odpad (běžné popelnice a kontejnery).
 10. Barvy, ředidla, oleje, lepidla, pryskyřice a j. musí být dodávány v uzavřených nádobách.
 11. Elektrozařízení jsou pouze kompletní: chladničky, mikrovlnné trouby, televize, monitory, počítačové komponenty, sporáky, audio a video přístroje, telefony, elektrické hračky, drobné domácí elektro, autobaterie, tužkové baterie, zářivky atd.
 12. Jedlé tuky a fritovací oleje mohou být dodávány v uzavřených nádobách (např. fritovací olej v PET lahvi).

Na odvoz a likvidaci jiných odpadů nad rámec výše popisovaných druhů a množství je možné si osobně objednat kontejner dle platných ceníků na adrese:

Technické služby města Nového Jičína
Suvorovova 114
741 01 Nový Jičín
středisko svozu odpadu
tel.: 556 764 835

Separační dvůr slouží pro občany města Nového Jičína včetně místních částí.