Odpadové hospodářství, ekologie

logo_TSM_NJ_odpady_ekolog

Zajišťuje svoz směsného komunálního (SKO) a separovaného (SO) odpadu pro občany města a integrovaných obcí včetně okolních obcí a firmám, které tuto službu požadují.

Obsluhuje 3 297 odpadních nádob 110 litrů na SKO a 453 kontejnerů 1 100 litrů na SKO pro občany města Nového Jičína a integrovaných obcí; 373 odpadních nádob 110 litrů na SKO a 350 kontejnerů 1 100 litrů pro podnikatele; přes 1 500 odpadních nádob pro občany ve smluvních obcích.

Sváží separovaný odpad z 250 nádob určených pro občany města Nového Jičína a integrovaných obcí, z cca 130 nádob určených pro občany ze smluvních obcí a z cca 70 nádob od firemních zákazníků.

Sběr nebezpečných odpadů je pro občany města zajištěn prostřednictvím separačních dvorů (na Palackého ul., na Propojovací ul.) a rovněž se 2x ročně (jaro a podzim) provádí mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Aktuální harmonogram svozu je vždy uveden v menu pod položkou „Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu“ (na jaře a na podzim). Pro občany ze smluvních obcí se svoz uskutečňuje v předem dohodnutých termínech.

Občanům, podnikatelům a firmám nabízíme přistavování a odvoz velkoobjemových kontejnerů (1m3, 5m3, 7m3) vozidly LIAZ, MAN, AVIA a MULTICAR určených k likvidaci různých druhů odpadů např. suť, zemina, směsný stavební, objemný, dřevo atd. Ceny jednotlivých služeb jsou stanoveny dle platných ceníků, které jsou uvedeny na těchto stránkách v menu pod položkou „Ceník služeb“.

Separační dvory jsou provozovány pro občany města a integrovaných obcí, kteří zde mohou předat nepotřebné zařízení bytů, domů a sklepů, včetně nebezpečných odpadů. Bližší informace najdete v této sekci : Odpadové hospodářství, ekologie, Separační dvůr …

Třídění odpadů je prováděno v třídicí lince v areálu Technických služeb.

Rádi byste třídili odpad, ale nevíte, jak na to?
Tato problematika je stále diskutovanější, proto vám přinášíme několik nejzákladnějších rad o tom, do kterého sběru co patří.

Sběr papíru – modré nádoby:
Do modrých nádob patří noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky), tetrapakové obaly.
Nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

Sběr skla – zelené a bílé nádoby:
Do zelených nádob patří barevné sklo, barevné láhve od nápojů, barevné skleněné střepy. Do bílých nádob patří čiré sklo, sklo tabulové a čiré láhve od nápojů.
Někde se ještě stále netřídí sklo dle barevnosti, proto je důležité sledovat barvy kontejneru nebo nálepku, kterou má daný kontejner. Nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Sběr plastů – žluté nádoby:
Do žlutých nádob patří PET láhve od nápojů (nejlépe sešlápnuté), kelímky, sáčky (kromě mikroténových), igelitové tašky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Nepatří sem novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

Sběrný (separační) dvůr:
Sběrný, nebo také „recyklační“ dvůr, je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se nevejdou do běžných kontejnerů. Dvůr má stanovenu provozní dobu i vymezené druhy sbíraných odpadů.
Odvážet sem můžete většinou kovy, kompostovatelný odpad, objemné odpady, elektrotechniku nebo stavební suť, nebezpečné odpady (barvy, laky…).

Kontakt: Petr Slotík telefon 556 764 835, 724 242 705

e mail: odpady@tsnj.cz

dlouha

 

P1010831