O organizaci

Panorama4cpan3ba

pan1aaSnímek 202a    Snímek 148a    Snímek 141a

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo

„Spokojený občan – spokojený klient, to je náš cíl“

 

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.

Nabízíme tyto služby:

Služby pro město Nový Jičín a jeho obyvatele

  • Opravy a údržba komunikací
  • Čištění města · Údržba dětských hřišť a mobiliáře
  • Zimní údržba komunikací
  • Provozování městské tržnice
  • Provozování městských parkovišť
  • Technické zajištění městských slavností a akcí pořádaných městem
  • Svoz odpadu
  • Zakládání trávníků a městské zeleně
  • Sečení trávy
  • Podzimní práce při sběru a úklidu spadaného listí
  • Provoz a údržba veřejného osvětlení a světelné výzdoby
  • Zajišťování veřejné služby a veřejně prospěšných prací
  • Separační dvory

 

Služby firmám, organizacím, obcím i jednotlivcům

  • Opravy a údržba komunikací
  • Čištění a zimní údržba komunikací
  • Zakládání trávníků
  • Práce s křovinořezem a ořezy stromů
  • Sečení trávy
  • Podzimní práce při sběru a úklidu spadaného listí
  • Svoz odpadu včetně odvozu stavebních odpadů při vyklízení domů, kůlen, sklepů, půd, likvidaci pozůstalostí apod.
  • Separační dvory
  • Opravy osobních vozů a náhradních aut v dílně oprav
  • Mytí vozidel studenou a teplou vodou
  • Správa hřbitova – kolumbárium, urnový háj, hrobová místa

 

K řešení Vašich požadavků jsou připraveni všichni zaměstnanci podniku v čele s ředitelem podniku a pod vedením jednotlivých zodpovědných pracovníků:

  • Vladislav Machula místní komunikace, tržnice, parkoviště, veřejné WC (602 765 080)
  • Petr Stašek – veřejné osvětlení (604 634 947)
  • Libor Šerý – dílna oprav (556 764 836)
  • Roman Juroška – veřejná zeleň ( 602 765 090)
  • Petr Slotík – odpadové hospodářství a ekologie (724 242 705)
  • Renáta Majkusová – správa hřbitova (731 532 938)
  • Ing. Lubomír Sváček – veřejně prospěšné práce a veřejná služba (734 422 104)
  • Jan Bartošík – středisko správy budov (556 764 836)