O organizaci

Panorama4cpan3ba

pan1aaSnímek 202a    Snímek 148a    Snímek 141a

Poskytovanými službami a činnostmi naplňujeme heslo

„Spokojený občan – spokojený klient, to je náš cíl“

 

Technické služby města Nového Jičína zajišťují správu a údržbu majetku města, a dále zajišťují služby pro občany a podnikatele především v Novém Jičíně a jeho místních částech.

Nabízíme tyto služby:

Služby pro město Nový Jičín a jeho obyvatele

  • Opravy a údržba komunikací
  • Čištění města · Údržba dětských hřišť a mobiliáře
  • Zimní údržba komunikací
  • Provozování městské tržnice
  • Provozování městských parkovišť
  • Technické zajištění městských slavností a akcí pořádaných městem
  • Svoz odpadu
  • Zakládání trávníků a městské zeleně
  • Sečení trávy
  • Podzimní práce při sběru a úklidu spadaného listí
  • Provoz a údržba veřejného osvětlení a světelné výzdoby
  • Provozování MHD
  • Zajišťování veřejné služby a veřejně prospěšných prací
  • Separační dvůr

 

Služby firmám, organizacím, obcím i jednotlivcům

  • Opravy a údržba komunikací
  • Čištění a zimní údržba komunikací
  • Zakládání trávníků
  • Práce s křovinořezem a ořezy stromů
  • Sečení trávy
  • Podzimní práce při sběru a úklidu spadaného listí
  • Svoz odpadu včetně odvozu stavebních odpadů při vyklízení domů, kůlen, sklepů, půd, likvidaci pozůstalostí apod.
  • Separační dvůr
  • Opravy osobních vozů a náhradních aut v dílně oprav
  • Mytí vozidel studenou a teplou vodou
  • Správa hřbitova – kolumbárium, urnový háj, hrobová místa

 

K řešení Vašich požadavků jsou připraveni všichni zaměstnanci podniku v čele s ředitelem podniku Ing. Václavem Bukovským a pod vedením jednotlivých zodpovědných pracovníků:

  • Petr Slotík – místní komunikace, tržnice, parkoviště, veřejné WC, (602 765 080)
  • Milan Papák – veřejné osvětlení, (604 634 947)
  •  – dílna oprav a MHD, (731 532 939)
  • Pavel Zápalka – veřejná zeleň, ( 602 765 090)
  • Ivan Junášek – odpadové hospodářství a ekologie, (724 242 705)
  •  – správa hřbitova, (731 532 938)
  • Ing. Lubomír Sváček – veřejně prospěšné práce a veřejná služba, (734 422 104)

 

Baby a senior taxi

Od dubna 2018 zavádí město Nový Jičín novou službu – baby a senior taxi. Senior taxi je pro občany od 65let věku a držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P. Baby taxi je pro rodiny s dětmi do čtyř let věku.
Už nyní si však můžete na odboru sociálních věcí na Divadelní ulici 1 vyřídit průkazku, která Vás bude opravňovat k využití nové služby.

Více v přiloženém letáčku.

Navýšení svozu bioodpadu a popelnice v nových termínech (aktualizováno)

Navýšení svozu bioodpadu

Vzhledem k rostoucímu zájmu občanů města o ukládání biologicky rozložitelného odpadu do hnědých plastových nádob o objemu 770 litrů změní se harmonogram jejich svozu. Dosud výsyp probíhal v pondělí a čtvrtek, nově dojde k přesunu a navýšení jednoho dne. Svozy budou probíhat v pondělí, středu a pátek.

K prvnímu svozu dojde v pondělí 16. dubna. Pondělní a středeční svoz bude nadále provádět společnost ASOMPO, páteční navýšení zajistí Technické služby města.

 

Popelnice v nových termínech

Kvůli navýšení svozu biologicky rozložitelného odpadu musely Technické služby města změnit  svozový plán směsného komunálního odpadu. S účinností od 5. dubna se páteční svoz odpadních nádob 110 litrů – popelnic –  přesune na čtvrtek. Pravidelný čtvrteční svoz popelnic bude zachován, pouze se navýší o ulice Anenskou, Dlouhou, Dolní brána, Gen. Hlaďo, Gregorovu, Janáčkovy sady, K. Čapka, Kollárovu, Lesní, Máchovu, Nádražní, Nerudovu, Palackého, Revoluční, Rybníčky, Sportovní, U Grasmanky, U Jičínky, Vančurovu, Wolkerovu, Zborovskou, Žilinskou a místní část Straník. Upozorňujeme, že výše uvedený termín se neshoduje s  datem zahájení svozu biologicky rozložitelného odpadu.