Místní komunikace

logo_TSM_NJ_mistni_komunikaPečuje o 120 km místních komunikací. Zajišťuje opravy komunikací obalenou směsí, opravy chodníků, provádění a údržbu vodorovného značení a svislého značení komunikací, čištění uličních vpustí, péče o silniční zábradlí, péče o mosty a lávky. Organizuje a provádí zimní údržbu komunikací v souladu s operačním plánem zimní údržby. 

Zajišťuje strojní čištění městských vozovek a 5 160 m2 chodníků. Dalších 2 040 m2 městských vozovek a chodníků je udržováno ručně. Úklid v centru města je prováděn 4x za měsíc pomocí samochodných vysavačů. Žulová dlažba na pěší zóně v centru města o ploše 2 400 m2 je čištěna 1x týdně mycím strojem. Na území města se provádí pravidelné výsypy 1 200 odpadkových košů.

Dále provozuje placená parkoviště na území města, placený vjezd do městské památkové rezervace a veřejné WC.

Středisko pečuje o 58 dětských hřišť. Dřevěné hrací prvky na dětských hřištích jsou vyrobeny z masivní dřevěné kulatiny v beztřískové úpravě, která je tlakově impregnována proti hnilobě zdravotně nezávadnou látkou. Barevné řešení hracích prvků je prováděno barvami, které dle EN 71 odpovídají použití pro děti od 3 let.

Středisko zajišťuje provoz 4 městských fontán a také buduje a udržuje mobiliář města.

Další náplň činnosti:

 • oprava chodníků, položení dlažby
 • oprava a osazení sadových a silničních obrubníků
 • odstranění asfaltových krytů vozovky
 • oprava výtluků vozovek asfaltováním
 • úklid venkovních ploch před nemovitostí a případně v areálu organizace : úklid dle možností zajistit strojně, nebo ručně
 • vysprávky překopů asfaltovou směsí
 • oprava překopů na chodnících, pokládání zámkové dlažby a rovněž klasické dlažby 30×30
 • zhotovení a osazování dopravních značek
 • zapůjčení dřevěných prodejních stánků
 • poskytnutí prodejního místa na tržnici
 • zhotovení parkovací karty za stanovený poplatek na určených místech
 • zimní údržby požadovaných ploch
 • vývoz a oprava odpadkových košů
 • údržba a provozování dětských hřišť
 • oprava a osazování laviček
 • oprava a zhotovení zábradlí
 • úklid a likvidace psích exkrementů a postřiky herbicidů na chodnících a komunikacích

Kontakt: Vladislav Machula 556 764 831, 602 765 080 

e-mail: komunikace@tsnj.cz