Slavnosti města 2012 – odvrácená tvář

Vážení občané,

nejen chlebem živ je člověk a proto izábava je součástí života. Slavnosti města Nového Jičína jsou již zažitým pojmem. Příprava na slavnosti roku příštího začíná po skončení oslav roku stávajícího. Propagace slavnostního dění je vidět nejen na webových stránkách města, kabelové televizi, ale i v tiskových  periodicích. Ale to je jen jedna strana mince.

Jaká je situace po této slávě, již nebývá předmětem zájmu. V poděkování pořadatelům nebývá vzpomenuta nevděčná práce, o kterou se někdo musí postarat, tj. odstranění následků této show. Tuto činnost provádí operativní skupina pracovníků příspěvkové organizace Technické služby města Nového Jičína.

Vážení občané, pokud jste ještě neviděli, jak vypadají prostory ráno po slavnostech, zde je malá ukázka. Jen na okraj – je chování některých z nás úměrné ?

P1010841a P1010839a P1010835a P1010828a P1010826a P1010825a P1010824a P1010821a P1010819a P1010843a

Chtěl bych tímto poděkovat všem pracovníkům technických služeb města, kteří se podíleli na zdárném průběhu slavností včetněúklidu po slavnostech.

ředitel TSM Nový Jičín