Nový separační dvůr je již v provozu

separ_propojovaci

Separační dvůr zahájil provoz druhého září na Propojovací ulici v Novém Jičíně, pod hypermarketem Albert. Společně s ním mohou občané využívat stávající dvůr na Palackého ulici.

Výstavba nového dvora probíhala od roku 2012 do letošního června. Spolufinancovaly ji Evropská unie – Fond soudržnosti a Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové uznatelné náklady činily 11 978 474 koruny, z toho  příspěvek z Evropské unie byl 10 181 703 koruny, stát poskytl 598 924 koruny a město Nový Jičín vynaložilo 1 197 847 korun.

Separační dvůr slouží občanům Nového Jičína a jeho místních částí k odkládání komunálního odpadu a vysloužilých elektrozařízení ve stejném rozsahu, jako na Palackého ulici. Shodná je také provozní doba obou sběrných míst v pracovní dny od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hodin. V sobotu lze využít pouze dvůr na Palackého ulici.

Provozovatelem zařízení jsou Technické služby města Nového Jičína. Podrobnosti o skladbě odebíraných odpadů najdete na našich webových stránkách www.tsnj.hys.cz v menu Střediska – Odpadové hospodářství, ekologie – Separační dvůr.

Telefonní číslo : 606 399 031