Svoz odpadů v období vánočních svátků

Upozorňujeme občany, že svoz směsného komunálního odpadu (popelnic a kontejnerů) bude v období svátků probíhat dle svozového plánu. Změny jsou však vyhrazeny. V případě, že nádoba nebude ve svozový den vyvezena, je třeba ponechat ji na místě do vyprázdnění. Svoz separovaného odpadu bude probíhat standardně, stejně jako sběr žlutých pytlů s PET lahvemi z místních částí, tj. poslední pátek v měsíci dne 27.12.