Poslední svoz BRO

Poslední svoz biologicky rozložitelných odpadů je naplánován na pondělí 25.11.2019. Následně po tomto termínu dojde k postupnému stahování nádob z jednotlivých stanovišť.

Po odstranění kontejnerů nebude již možno odpady na místa ukládat. I nadále lze bezplatně odevzdávat BRO ve sběrných dvorech na ulici Palackého a Propojovací.

Předpokládaný termín opětovného zahájení svozů – duben 2020.