Ukončení svozu hnědých kontejnerů na BRO

V termínu od 20. 11. do 27. 11. dojde k postupnému stahování kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad z jednotlivých stanovišť. Po odstranění kontejnerů nebude již možno odpady na místa ukládat. I nadále lze bezplatně odevzdávat BRO ve sběrných dvorech na ulici Palackého a Propojovací. Předpokládaný termín opětovného zahájení svozů – duben 2018.