Svoz směsného odpadu o svátcích

O svátcích 5. a 6. července 2017, zůstává svoz směsného komunálního odpadu beze změn.