Anketa – přidělení nádob na tříděný a biologicky rozložitelný odpad

Město v rámci snižování množství směsných komunálních odpadů ukládaných na skládky a související podpoře separace odpadů, zvažuje možnost pořízení individuálních shromažďovacích prostředků. Nádoby na separovaný odpad (plast, papír) a biologicky rozložitelný odpad o obsahu cca 100l by byly v případě zájmu a realizace celého projektu, umístěny přímo na pozemcích žadatelů.  Popelnice by nebylo možno umisťovat na chodníky a místní komunikace (neplatilo by pro svozový den).  Občané, kteří by uvedené uvítali, se mohou zúčastnit ankety. Ta bude probíhat na webových stránkách města Nového Jičína. Další možností je použít anketní lístek (z březnového NJ zpravodaje), který po vystřihnutí a následném vyplnění, lze vhodit do boxu v Návštěvnickém centru na Masarykově nám. 45. Anketa bude probíhat v termínu od 1. 3. do 31. 3. 2017.

Více zde.