Samosběrný vůz Mercedes U 400 ve službách města

Počátkem měsíce dubna letošního roku TSM Nový Jičín obdržely v rámci Operačního programu Životní prostředí, rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení samosběrného vozu  v rámci projektu Snížení prašnosti ve městě Nový Jičín. Způsobilé výdaje na pořízení vozu činí 6,714.000,- Kč a samotná dotace je poskytována ve výši  4,974.000,- Kč.

Cesta k získání dotace byla krkolomná. Samotné práce pro získání dotace byly započaty v září 2012. Díky kvalitní přípravě prováděné pracovníky TSM a pomoci zpracovatelské firmy, se podařilo připravit materiál, který poskytovatel dotace akceptoval.

Technické služby města Nového Jičína dostávají dobrého pomocníka pro plnění úkolů v oblasti čištění komunikací. Životní prostředí ve městě dozná v rámci prašnosti změn. Výkonný stroj nové generace nejen, že bude provádět intenzivní očistu vozovek, ale i sám, minimalizací vypouštěných emisí, se bude podílet na zlepšení životních podmínek obyvatel města.

mercedes-unimog kopie(ilustrační foto)