Ukončení svozu kontejnerů na bio

V případě dobrých klimatických podmínek je poslední svoz biologicky rozložitelných odpadů naplánován na pondělí 26.11.2018. Následně po tomto termínu dojde k postupnému stahování nádob z jednotlivých stanovišť. Po odstranění kontejnerů nebude již možno odpady na místa ukládat. I nadále lze bezplatně odevzdávat BRO ve sběrných dvorech na ulici Palackého a Propojovací.

Předpokládaný termín opětovného zahájení svozů – duben 2019.

Výzva!

Prosíme občany, kteří si odebrali  na separačním dvoře Technických služeb v Novém Jičíně (ulice Propojovací) kompost a uhradili za něj obsluze separačního dvora nějaký finanční obnos, přestože je veškerý kompost zdarma,  aby se přihlásili na TSM Nový Jičín – tel: 556 764 846, nebo podali informaci osobně či písemně na adresu TSM, Suvorovova 909/114, popř. prostřednictvím e-mailu sekretariat@tsnj.cz.

BABY A SENIOR TAXI

Velkou oblibu získalo u starších občanů zavedení BABY a SENIOR TAXI, které od dubna roku 2018 zajišťují Technické služby města N.Jičína.

Elektrovůz od tohoto data převezl již téměř 1 000 seniorů, někdy i s doprovodem.

Pro zájemce připomínáme, že je nutno si vyřídit průkazku a službu, mimo naléhavé případy, objednávat minimálně den předem na tel.č. 556 764 830.

Zde jsou podrobné pokyny.

Město buduje kontejnerová stání

Za garážemi u Slezské ulice

Nový Jičín i v letošním roce investuje do výstavby a rekonstrukce stanovišť pro nádoby na směsný, separovaný a biologický odpad. Do konce června vzniknou nová kontejnerová stání, případně se opraví ta stávající, v ulici Budovatelů, Mendelově, Jubilejní, Gregorově, Nádražní a Slezské. Město buduje zpevněné plochy pro umístění nádob na odpad od roku 2012. Chce tím zvýšit estetiku prostor, ale zejména zajistit občanům komfortnější přístup ke kontejnerům.

Na území Nového Jičína jsou stovky míst s nádobami, kdo kterých mohou občané vyhazovat směsný, separovaný nebo biologický odpad. „Už sedmým rokem se snažíme nevyhovující plochy nahradit novými nebo ty původní zrekonstruovat. Nově boxy na odpad stojí na zámkové dlažbě, někde jsou kryty zídkou nebo zástěnou. Od roku 2012 jsme vybudovali 81 kontejnerových stání, desítky dalších vznikly v rámci revitalizací sídlišť,“ uvedla Michaela Mrklovská z odboru majetku a investic novojičínské radnice.

Z rozpočtu města jde na obnovu nebo výstavbu kontejnerových stání každým rokem částka kolem 200 tisíc korun. „Od roku 2012 je to v součtu asi 1,5 milionu korun a zdaleka nejsme ještě u konce našeho záměru,“ doplnila Mrklovská.