Výpadky osvětlení

vo2bV době od 2.2.2016 do 5.2.2016 bude dočasně mimo provoz trafostanice na ulici Karla Čapka, což může způsobit výpadky některých lamp veřejného osvětlení v ulicích K. Čapka, Mendelova, Protifašistických bojovníků, Josefa Hory a v části ulic Vančurova, Gregorova, Anenská a Dlouhá. Veřejné osvětlení napájené z této trafostanice bude podle pracovníků ČEZ Distribuce v uvedené době přepojeno na náhradní okruh. Přesto mohou po dobu výluky v uvedené lokalitě nastat situace, kdy mohou být mimo provoz jednotlivá svítidla. Nemělo by se však jednat o více než jedno svítidlo v souvislé řadě. Občané mají i nadále možnost nahlásit jakoukoli poruchu na veřejném osvětlení telefonicky (556 764 838), e-mailem (vo@tsnj.cz) nebo pomocí odkazu ohlašovny poruch přímo na webových stránkách Technických služeb Nového Jičína.

Svoz vánočních stromků

stromekTechnické služby města Nového Jičína budou již tradičně od sběrných nádob odvážet vánoční stromky. Odstrojené je lze umístit vedle sběrných nádob na směsný komunální odpad, a to v termínu od 7. 1. 2016.

Zimní údržba komunikací

IMG_3082a

Pro zimní údržbu místních komunikací a chodníkových těles platí již delší dobu „Operační plán zimní údržby s dlouhodobým trváním“. Zde je rovněž uvedeno pořadí důležitosti a tras, nakládání a odvoz sněhu, jako i seznam chodníků udržovaných TSM.

V případě naléhavosti je také možnost obrátit se na „Ohlašovnu poruch“ zde na tomto webu.


Ostatní komunikace udržuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, Suvorovova 525, tel. : 556 701 460

Jedná se o tyto ulice :

Přemyslovců

Sokolovská

Zborovská (jen mezi kruhovými objezdy č.4 a 5)

Suvorovova

Svatopluka Čecha

Riegrova

Bezručova

Beskydská

Žilinská

Gen.Hlaďo (od kruhového objezdu č.4 po křižovatku s ul. K Nemocnici)

K Nemocnici

Císařská

Křenová

(Kliknutím na mapku otevřete orientační mapu údržby ulic SSMSK)

mapka_ulic_SSMSK

Vysloužilý vánoční stromek

lada_stromekKam s ním?

Již „vysloužilý“ vánoční stromek můžete zanechat u kontejneru, či popelnice.
Technické služby města Nového Jičína se již postarají o jeho odvoz.

 

 

popelnice_stromek

Pasport dětských hřišť

Webové stránky Nového Jičína rozšířily svou nabídku o pasport dětských hřišť, které udržují Technické služby města Nového Jičína.

Podle tisk.mluvčí tak veřejnost získá na jednom místě informace o 68 hřištích na území města. Hřiště jsou zakreslena na mapě, aby se občané snadněji orientovali. Z evidence zjistí o jaký typ hřiště jde a může si ho také prohlédnout na fotografii. Tento soupis bude sloužit i úřadu, který zajišťuje provoz a údržbu hřišť.

hriste_k.capka
„Každé hřiště bylo očíslováno. Na mapě ho jde najít buď podle čísla v seznamu a nebo si lze do vyhledavače zadat ulici a náš systém tazateli zobrazí všechna hřiště poblíž této ulice,“ vysvětlil informatik úřadu Jiří Sobotík. U každého hřiště jsou i GPS souřadnice, které usnadní navigaci například lékařské záchranné službě, pokud by vyjížděla k úrazu. Úředníci si budou do evidence značit revize zařízení, poškození herních prvků, termíny oprav a podobně.

pasport_hriste
Pasport dětských hřišť je umístěn na stránkách www. novyjicin.cz, v sekci městský úřad, který je v levém sloupci. Po rozkliknutí se opět v levém sloupci objeví odkaz GIS – grafický informační systém. Po jeho otevření se ve středové části stránky objeví pasport dětských hřišť. „Pro zobrazení těchto mapových projektů je nutné použít internetový prohlížeč Mozilla Firefox nebo Google Chrome. Pasport je vytvořen na softwaru, který je kompletně bezplatný,“ upozornil Sobotík.

(převzato z tisk.zprávy)