Prodej dřeva – sleva

Technické služby města N.Jičína nabízejí prodej dřeva
po slevě

listnaté tvrdé kmeny do 20 cm     1 PLM  400,- Kč (bez DPH)
listnaté tvrdé kmeny nad 20 cm   1 PLM  550,- Kč (bez DPH)
listnaté jehličnaté dřevo měkké   1 PLM  325,- Kč (bez DPH)

Možno v jakémkoliv množství (min. 1 PLM), celkem 81,76 PLM, z toho listnaté tvrdé dřevo 16,35 PLM, zbytek 65,41 PLM listnaté a jehličnaté měkké.

Již je k dispozici jen měkké listnaté dřevo nad 20 cm

Doporučujeme prohlídku na místě (kompostárna – Hřbitovní ul.)
po telefonické domluvě u p. Jurošky 602 765 090

pondělí – pátek od 7:00 do 14:00 hod.

FOTO

Bližší informace tel.: zast. ved. střediska Roman Juroška 602 765 090

KOMPOST

Vážení občané,

Technické služby města Nového Jičína získaly dotaci na nákup zařízení kompostárny. V projektu je uvedeno, že hotový kompost bude využíván pro účely zkrášlení města tudíž potřeby TSM a přebytek si po dobu udržitelnosti projektu mohou odebrat občané Nového Jičína zcela zdarma. Určité přebytky  jsou umístěny ve sběrném dvoře, na ulici Propojovací.

Tyto přebytky se navážejí postupně a dle kapacitních možností TSM buď již kompost prošel sítem, nebo je ve formě takové, jak jej vyrábíme. Forma dodání kompostu je závislá jen a pouze na kapacitních možnostech a obě formy jsou zdarma.

Kompost pro občany Nového Jičína

a integrovaných obcí

Technické služby města Nového Jičína si dovolují informovat občany o „bezplatném odběru kompostu“.

Kompost je k odběru na ul. Propojovací v areálu nového separačního – sběrného dvora občanům města Nového Jičína a městských částí Loučka, Žilina, Straník, Kojetín a mají zaplacen poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zbylý vzniklý kompost se bude využívat pro údržbu veřejné zeleně na území města Nového Jičína a integrovaných obcí.