Kompost pro občany Nového Jičína

a integrovaných obcí

Technické služby města Nového Jičína si dovolují informovat občany o „bezplatném odběru kompostu“.

Kompost je k odběru na ul. Propojovací v areálu nového separačního – sběrného dvora občanům města Nového Jičína a městských částí Loučka, Žilina, Straník, Kojetín a mají zaplacen poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zbylý vzniklý kompost se bude využívat pro údržbu veřejné zeleně na území města Nového Jičína a integrovaných obcí.

Zřízení kompostárny ve městě Nový Jičín

Název článku je zároveň názvem projektu z „Operačního programu životní prostředí“ Pro vodu, vzduch a přírodu, z něhož v TSM Nový Jičín v oblasti podpory „Zkvalitnění nakládání s odpady“ získaly dotaci 4,264 mil. korun českých což je 90% výdajů na pořízení zařízení kompostárny, jejíž celková pořizovací cena byla 4,738 mil. korun. Zbývajících 474 tisíc doplatily TSM z Fondu investic.

Kompostárna má za sebou již první rok fungování a během té doby bylo zpracováno 735 t BIO hmoty. Výstupem je kompost, který se bude využívat na pozemcích města a určitou část si po dobu pěti let mohou odebírat občané města bezplatně, což je jedna z podmínek získání dotace.

Momentálně se kompost postupně prosívá a až bude k dispozici občanům města, budeme prostřednictvím webových stránek informovat o této možnosti. Odběr bude ve sběrném dvoře na ulici Suvorovova.

Krásy města díky péči našich občanů

Níže prezentovaná fotodokumentace bude na této stránce poukazovat na to, jak někteří naší spoluobčané dokážou svým přičiněním znehodnotit a znečistit některá místa našeho okolí. Bude průběžně aktualizována a svými příspěvky můžete tuto stránku doplnit také vy a zaslat podobné fotografie, či záběry na emailovou adresu : tsnj-zavináč-email-tečka-cz.

Zajisté lze uhádnout, kdo takový nepořádek do pořádku nakonec dá. Není to ale bohužel ten, kdo jej způsobil. Pokud se vám podaří zachytit i viníka, o to bude naše snaha prospěšnější.

Neuvěřitelná videoukázka je pořízena u obchodního domu Hruška, dříve Meinl. Člověk „zapadlý“ v kontejneru byl tak vytrvalý v uspořádávání odpadků uvnitř popelnice, že se jeho tvář zachytit nepodařilo. Byl vytrvalejší než fotograf. Ani hlasy zaznívající v okolí, jej v jeho počínání neodradily.

(kliknutím na obrázek přehrajete autentické video)

houmles1a

 

Ani na dětském hřišti není jednoduché, díky nezodpovědným, ale už dospělým občanům, udržet pořádek. Po provedení úklidu celého areálu byl následně pracovníky TSM zdokumentován níže prezentovaný žalostný stav. Namísto jiných úkolů se pracovníci pak museli věnovat opětovnému vyčištění areálu.

Areál dětského hřiště – koš v blízkosti brány (7.7.2016):

Dětské hřiště v areálu koš v blízkosti brány 2

Před restaurací Na Skalkách :

Před restaurací na Skalkách 1

Další foto pořízené osádkou Technických služeb města N.J. na ulici Dlouhá 50, dne 27.10.2015 odpoledne. Zápach šířící se z místa znečištění nelze naštěstí touto fotografií přenést. Uklidit tokovou spoušť je už i zdraví nebezpečné.

20151027_110836a

20151027_110844a

 

Lípa po nájezdu návštěvníků Skalek ze soboty na neděli (30./31.5.2015 nad ul.Tolstého) :

2015-06-01 11.57.54a

2015-06-01 11.57.59a

 

„Krása“ na Jugoslávské ulici z 27.5.2015 :

27052015358a

27052015362a

 

Máj – nemusí znít vždy poeticky, jak dokazují snímky od našeho Máje : 

24032015325a

24032015321a

 

Řádění vandala – kontejner na elektroodpad :

kont

 

U kruhového objezdu – Lídl 17.3.2015 (5:09) :

IMG_4670a

 

Aktuální fotografie případů ulice Dolní Brána :

Dolní Brána1

Dolní Brána2

 

 K Nemocnici :

K nemocnici

K Nemocnici2

 

Řádění siláků na Dlouhé ulici :

silaci

 

Sáčky na exkrementy – servis pro majitele psích miláčků

l_61-2-psi_exkrementy-pruseky

Čas od času narazí občané města na problematiku, která ztrpčuje život na veřejných prostranstvích, jako jsou komunikace, parky ve městě i v místních částech. Na základě požadavků zřizovatele i občanů samotných, zajišťují TSM Nový Jičín nákup a umisťování sáčků na psí exkrementy na předem určená místa ve městě i místních částech. Je téměř zvyklostí, že občané požadují důsledné vybavování těchto lokalit sáčky pro úklid pozůstatků po přítomnosti psů v dané lokalitě. Je skutečností, že mnozí z nás si dělají zásoby a odebírají nejen jeden, dva dle potřeby, ale přímo odebírají celý svazek s vidinou potřeb, které z daleka neodpovídají účelu, pro který byly sáčky pořízeny. Jen za minulý rok 2013 bylo „spotřebováno“ na území města a jeho místních částech cca 375.000 kusů mikrotenových sáčků  a za  období leden – květen 2014 cca 145.000 kusů. Pro srovnání uvádíme, dle evidence místních poplatků, že v uplynulém roce k 31.12.2014 bylo legálně drženo na sledovaném území 1 743 psů evidovaných k místnímu poplatku a  ke konci května 2014 to činí cca 1 790 psů.

Přes zvýšení dohledu nad vybavením daných lokalit sáčky, nelze ze strany TSM monitorovat a usměrňovat chování některých z nás a proto bude téma stálým i do budoucna.

P1020373a