Svoz komunálních odpadů v období vánočních svátků

Upozorňujeme občany, že svoz směsného komunálního odpadu (popelnic a kontejnerů) bude v období vánočních svátků probíhat dle svozového plánu. Změny jsou však vyhrazeny. V případě, že nádoba nebude ve svozový den vyvezena, je třeba ponechat ji na místě do vyprázdnění. Rovněž svoz separovaného odpadu bude probíhat standardně.

Pouze v případě odvozu žlutých pytlů s PET lahvemi z místních částí, dojde k posunu o jeden týden, tj. svozovým dnem bude pátek 4. 1. 2019.

Nová, vánoční LED výzdoba

Pracovníci TSM instalují vánoční strom

Jak uvádí tisková mluvčí města – vánoční výzdoba města finišuje.

Na Masarykově náměstí už stojí dřevěné městečko, v jehož kulisách budou probíhat tradiční vánoční trhy. V pondělí 26. listopadu bude přivezen vánoční strom. Ten se letos poprvé rozzáří 5. prosince. Světelná výzdoba v ulicích se bude spouštět po etapách, neboť do Tyršovy a části Štefánikovy ulice a do Loučky bude dodána zcela nová, v LED provedení. Barvou letošních Vánoc v Novém Jičíně je kombinace bílé a červené.

Celý text na webu města zde.

Ukončení svozu kontejnerů na bio

V případě dobrých klimatických podmínek je poslední svoz biologicky rozložitelných odpadů naplánován na pondělí 26.11.2018. Následně po tomto termínu dojde k postupnému stahování nádob z jednotlivých stanovišť. Po odstranění kontejnerů nebude již možno odpady na místa ukládat. I nadále lze bezplatně odevzdávat BRO ve sběrných dvorech na ulici Palackého a Propojovací.

Předpokládaný termín opětovného zahájení svozů – duben 2019.

Výzva!

Prosíme občany, kteří si odebrali  na separačním dvoře Technických služeb v Novém Jičíně (ulice Propojovací) kompost a uhradili za něj obsluze separačního dvora nějaký finanční obnos, přestože je veškerý kompost zdarma,  aby se přihlásili na TSM Nový Jičín – tel: 556 764 846, nebo podali informaci osobně či písemně na adresu TSM, Suvorovova 909/114, popř. prostřednictvím e-mailu sekretariat@tsnj.cz.