Výběrové řízení – vedoucí střediska Odpadové hospodářství, ekologie

Výběrové řízení – vedoucí střediska Odpadové hospodářství, ekologie

Druh práce a její charakteristika:

  • dispečink hlavní a vedlejší doplňkové činnosti střediska, komunikace se zákazníky, koordinace činnosti svozových vozů
  • zajišťování provozuschopnosti, údržby a oprav provozních zařízení
  • zodpovědnost za činnost třídící linky a separačních dvorů
  • zodpovědnost za správnost sjednaných smluv za sběr a svoz komunálního odpadu, za správnost vystavovaných faktur
  • zajišťování nákupu, přidělení, výměn nebo odstranění odpadních nádob
  • vedení evidence PHM a vyhotovování měsíčního vyúčtování, vedení evidence o provozu vozidel
  • řádné hospodaření s plánovanými finančními prostředky střediska

Další podrobnosti

Jiná volná místa

BABY A SENIOR TAXI

Velkou oblibu získalo u starších občanů zavedení BABY a SENIOR TAXI, které od dubna roku 2018 zajišťují Technické služby města N.Jičína.

Elektrovůz od tohoto data převezl již téměř 1 000 seniorů, někdy i s doprovodem.

Pro zájemce připomínáme, že je nutno si vyřídit průkazku a službu, mimo naléhavé případy, objednávat minimálně den předem na tel.č. 556 764 830.

Zde jsou podrobné pokyny.

Svoz SKO o svátcích

Ve svátky 5.7.2018 (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje) a 6.7.2018 (Den upálení mistra Jana Husa), bude svoz směsného komunálního odpadu (z odpadních nádob 110 a 1 100 litrů) a bioodpadu (z hnědých nádob 770 litrů) probíhat jako obvykle.

 

 

Město buduje kontejnerová stání

Za garážemi u Slezské ulice

Nový Jičín i v letošním roce investuje do výstavby a rekonstrukce stanovišť pro nádoby na směsný, separovaný a biologický odpad. Do konce června vzniknou nová kontejnerová stání, případně se opraví ta stávající, v ulici Budovatelů, Mendelově, Jubilejní, Gregorově, Nádražní a Slezské. Město buduje zpevněné plochy pro umístění nádob na odpad od roku 2012. Chce tím zvýšit estetiku prostor, ale zejména zajistit občanům komfortnější přístup ke kontejnerům.

Na území Nového Jičína jsou stovky míst s nádobami, kdo kterých mohou občané vyhazovat směsný, separovaný nebo biologický odpad. „Už sedmým rokem se snažíme nevyhovující plochy nahradit novými nebo ty původní zrekonstruovat. Nově boxy na odpad stojí na zámkové dlažbě, někde jsou kryty zídkou nebo zástěnou. Od roku 2012 jsme vybudovali 81 kontejnerových stání, desítky dalších vznikly v rámci revitalizací sídlišť,“ uvedla Michaela Mrklovská z odboru majetku a investic novojičínské radnice.

Z rozpočtu města jde na obnovu nebo výstavbu kontejnerových stání každým rokem částka kolem 200 tisíc korun. „Od roku 2012 je to v součtu asi 1,5 milionu korun a zdaleka nejsme ještě u konce našeho záměru,“ doplnila Mrklovská.