Svoz odpadů v období vánočních svátků

Upozorňujeme občany, že svoz směsného komunálního odpadu (popelnic a kontejnerů) bude v období svátků probíhat dle svozového plánu. Změny jsou však vyhrazeny. V případě, že nádoba nebude ve svozový den vyvezena, je třeba ponechat ji na místě do vyprázdnění. Svoz separovaného odpadu bude probíhat standardně, stejně jako sběr žlutých pytlů s PET lahvemi z místních částí, tj. poslední pátek v měsíci dne 27.12.

Poslední svoz BRO

Poslední svoz biologicky rozložitelných odpadů je naplánován na pondělí 25.11.2019. Následně po tomto termínu dojde k postupnému stahování nádob z jednotlivých stanovišť.

Po odstranění kontejnerů nebude již možno odpady na místa ukládat. I nadále lze bezplatně odevzdávat BRO ve sběrných dvorech na ulici Palackého a Propojovací.

Předpokládaný termín opětovného zahájení svozů – duben 2020.