Prodej multikáry

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA
nabízejí nepotřebnou techniku (vozidla, stroje) k prodeji :

Multicar M 26 LD Champion – nosič výměnných nástaveb

 

Prodáváme na Aukru – kliknout zde

Generální oprava plošinové Multikáry M25 dokončena

V nedávné době jsme na našich webových stránkách uváděli informaci o generální opravě vozidla MULTICAR M25 4×2 (MP10), která proběhla v letních měsících.

Na tuto zdařilou opravu navazovala generální oprava nástavby (vysokozdvižná plošina), která byla převezena do specializované firmy provádějící generální opravy plošin. Myslíme si, že i tato generální oprava dopadla velmi dobře a tato plošina (na podvozku MK) bude moci sloužit středisku veřejné zeleně ještě další léta. Ostatně na přiložených snímcích to můžete sami posoudit.

Zapsal: Mgr.Pavel Rozbroj-vedoucí MHD a dílny oprav

Ukončení svozu hnědých kontejnerů na BRO

V termínu od 20. 11. do 27. 11. dojde k postupnému stahování kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad z jednotlivých stanovišť. Po odstranění kontejnerů nebude již možno odpady na místa ukládat. I nadále lze bezplatně odevzdávat BRO ve sběrných dvorech na ulici Palackého a Propojovací. Předpokládaný termín opětovného zahájení svozů – duben 2018.