Prodej dřeva – sleva

Technické služby města N.Jičína nabízejí prodej dřeva
po slevě

listnaté tvrdé kmeny do 20 cm     1 PLM  400,- Kč (bez DPH)
listnaté tvrdé kmeny nad 20 cm   1 PLM  550,- Kč (bez DPH)
listnaté jehličnaté dřevo měkké   1 PLM  325,- Kč (bez DPH)

Možno v jakémkoliv množství (min. 1 PLM), celkem 81,76 PLM, z toho listnaté tvrdé dřevo 16,35 PLM, zbytek 65,41 PLM listnaté a jehličnaté měkké.

Doporučujeme prohlídku na místě (kompostárna – Hřbitovní ul.)

pondělí – pátek od 7:00 do 14:00 hod.

FOTO

Bližší informace tel.: zast. ved. střediska Roman Juroška 602 765 090

Změna otevírací doby sběrných dvorů

Od května 2019 dochází k sobotní změně otevírací doby na sběrných dvorech.
Separační dvůr na ulici Palackého bude již každou sobotu uzavřen, a to s platností od  4. 5. , nově bude v sobotu otevřen dvůr na ulici Propojovací v době od 8:00 do 12:00 hod. (provozní doba je oproti původní na SD Palackého prodloužena o jednu hodinu). 

Odpady

První svoz biologicky rozložitelných odpadů (z 770 l hnědých kontejnerů) bude proveden v pondělí 15. 4. 2019.

Upozorňujeme občany, že svoz směsného komunálního odpadu (popelnic a kontejnerů) bude v období velikonočních svátků probíhat dle svozového plánu. Změny jsou však vyhrazeny.

 

V případě, že nádoba nebude ve svozový den vyvezena, je třeba ponechat ji na místě do vyprázdnění.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich